Bestuur en secretariaat


De Vereniging Geld- en Waardeberging behartigt de belangen van haar leden voor zover deze belangen betrekking hebben op de vervaardiging van en de handel in brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

De VGW is een branchevereniging van Vereniging FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Het secretariaat is ondergebracht in het kantoor van FME te Zoetermeer.

Bestuur

De heer C.J.F. (Cor) van den Hondel
Voorzitter

De heer L.M.H. (Leo) Martens
Bestuurslid

De heer H. (Hans) Bonsel
Bestuurslid

Secretariaat

Mevrouw D.M. (Diana) van Papendrecht
Secretaris-Branchemanager