Bestuur en secretariaat


De Vereniging Geld- en Waardeberging behartigt de belangen van haar leden voor zover deze belangen betrekking hebben op de vervaardiging van en de handel in brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

Bestuur

De heer C.J.F. (Cor) van den Hondel
Voorzitter

De heer H. (Hans) Bonsel
Bestuurslid

De heer R. (René) Wolsink
Bestuurslid

De heer M. (Martijn) Zandvliet
Bestuurslid

Secretariaat