Algemeen


Waar kan ik een goede inbraak- of brandwerende kluis aan herkennen?

Een goede inbraak- of brandwerende kluis is te herkennen aan het blauwe label van ECB-S. Dit label bevindt zich aan de binnenzijde van de kluis op de deur en geeft informatie zoals bouwjaar, certificaatnummer, volgens welke norm de kluis is getest, het gewicht, het serienummer en de weerstandsklasse.

Welke kluis certificeringen worden door de VGW  ondersteund?

De VGW ondersteunt alleen kluizen die getest en gecertificeerd zijn volgens EN 1047-1 en EN 15659. Om na te gaan of ze hier aan voldoen, dient de kluis te zijn  voorzien van een blauw label met het  ECB-S certificeringsmerk (veeal bevindt zich dit label aan de binnenzijde van de deur).


Wanneer voldoet mijn kluis aan de RDW richtlijnen?

Een kluis met een minimale opbergruimte voor A4 documenten en die getest is conform de Europese norm EN 14 450 met weerstandsklasse S1 voldoet aan de eisen van de RDW. Deze gegevens zijn terug te vinden op het blauwe label van de ECB-S, welke zich aan de binnenzijde van de deur bevindt.

Wat betekent indicatie waardeberging?

De indicatie waardeberging geeft een advies over de waarde die in een gecertificeerde kluis geborgen mag worden. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen contant geld en kostbaarheden. Meer weten?Zie www.indicatiewaardeberging.nl.


Waarom wijkt de indicatie waardeberging af van de waarde gedekt door de verzekering?

Verzekeraars kijken ook naar verschillende andere factoren, zoals voorzieningen als beveiligingsinstallatie. Afhankelijk van dit soort factoren kan de verzekeraar de verzekerde waarde verhogen.

Wat betekent brandwerende berging?

De brandwerende berrging geeft een advies over de verantwoorde brandwerende berging voor opgeslagen informatie die in een gecertificeerde kluis geborgen mag worden. Meer weten? Zie www.brandwerendeberging.nl.


Hoe wordt een kluis getest?

De weerstand van braakwerende kluizen wordt getest door het maken van een gedeeltelijke of gehele opening van de kluis. Deze testen worden verricht onder optimale omstandigheden, door een team van testers die beschikken over alle relevante kennis en informatie. De keuze van gereedschappen en methoden is vrij. De werktijd wordt verrekend met gereedschapsfactoren tot een bepaalde weerstandswaarde.

De weerstand van brandwerende kluizen wordt getest volgens de normeringen zoals EN 1047-1 en UL 72. Deze normeringen bieden de beste bescherming en maximale zekerheid. Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen papier en data media vanwege hun schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale datadragers al beschadigd bij een temperatuur vanaf 52 graden.

Wat houdt dekkingsindicatie in?

De verzekerde waarde wordt ook wel dekkingsindicatie genoemd en is van toepassing wanneer u de inhoud van uw safe of kluis wilt laten verzekeren. Tevens is het een maatstaf om de weerstand van verschillende kluizen te kunnen onderscheiden. Hoe hoger de dekkingsindicatie, hoe meer weerstandsvermogen. Als u de inhoud van uw kluis wilt gaan verzekeren is het raadzaam contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Veel informatie over de dekkingsindicatie en de weerstandsklassen kunt u terugvinden op de sites www.indicatiewaardeberging.nl of www.brandwerendeberging.nl.