Braakwerende kluizen


Wat zijn braakwerende kluizen?

Braakwerende kluizen beschermen de inhoud tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte, soort en het aantal sloten en andere vertragende factoren welke in de wanden zijn aangemaakt.

Welke soorten braakwerende kluizen zijn er?

In grote lijnen kunnen we een zevental verschillende type kluizen onderscheiden.

  1. Vrijstaande braakwerende kluizen. Dit zijn de standaard kluizen.
  2. Inbouw kluizen. Deze kluizen zijn hoofdzakelijk gemaakt voor inbraakpreventie. Bij sommige typen is ook een brandwerende vulling in de deur aangebracht. Een groot deel van de bescherming valt of staat bij de kwaliteit van de muur- of vloerconstructie/ bewapening. De door de fabrikant opgegeven normen zijn uitsluitend bestemd voor de deur of deksel van de inbouwkluis!
  3. Wapenkluizen. Dit is een speciale berging voor wapens en munitie.
  4. Hotel kluizen
  5. Afstortkluizen
  6. Sleutelkluizen
  7. Braak- en brandwerende kluizen

Welke certificeringen, voor braakwerendheid, worden door de VGW ondersteund?

Door de VGW worden uitsluitend braakwerende kasten die zijn getest conform de Europese norm EN 14450 of EN 1143-1 ondersteund. VGW adviseert uitsluitend kluizen voorzien van een ECB-S label.

Wanneer moet ik een braakwerende kluis verankeren?

Een kluis moet altijd deugdelijk worden verankerd conform de opgave van de producent. Om er voor te zorgen dat dit op de juiste manier en op vakkundige wijze gebeurt, adviseert de VGW altijd contact op te nemen met een van de aangesloten leden. Zij beschikken over de juiste expertise en kunnen adviseren over de juiste verankering en de te gebruiken methode.

Wie kan er een braakwerende kluis verankeren?

De leden van de VGW hebben de expertise en zijn bekend met de geldende normeringen. Zij zorgen er voor dat kluizen en kasten op een professionele manier worden geplaatst en verankerd.

Wat betekenen de labels in de kluis?

Om de kluis te kunnen beoordelen, is aan de binnenkant van de kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Op de labels staat onder andere aangegeven de weerstandsklasse, productiejaar van de kluis en het gewicht van de kluis.

Welke labels worden er door de VGW ondersteund?

VGW ondersteund de labels van ECB-S (Duitsland), VDS (Duitsland), ICIM (Italië), A2P (Frankrijk), Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB (Zweden).

Waar kan ik een braakwerende kluis kopen?

U kunt een kluis kopen bij een van de leden van de VGW. Voor adressen zie de ledenlijst.

Wat zijn afstortkluizen?

Deze kluizen in inbouwuitvoering of als staand model zijn bestemd voor het afromen van grote kasgelden.

Hoe wordt een braakwerende kluis getest?

De weerstand van braakwerende safes wordt getest door het maken van een gedeeltelijke of gehele opening van de safe. Deze testen worden verricht onder optimale omstandigheden, door een team van testers die beschikken over alle relevante kennis en informatie. De keuze van gereedschappen en methoden is vrij. De werktijd wordt verrekend met gereedschapsfactoren tot een bepaalde weerstandswaarde.

Welke braakwerende kluis is er voor mij geschikt?

Het antwoord op deze vraag is niet direct te geven. Er zijn namelijk verschillende omstandigheden waar naar gekeken moet worden, waarna pas een juist advies gegeven kan worden. Denk aan:

  • Wat moet er in de kast worden opgeborgen?
  • Welke bescherming moet de kast bieden?
  • Waar wordt de kast geplaatst?

Wij adviseren u daarom om contact op te nemen met een van de VGW leden. Zij kunnen u op basis van jarenlange ervaringen van het juiste advies voorzien.

Zijn er ook braakwerende kasten met brandwerendheid?

Ja, er zijn kluizen die de inhoud zowel tegen brand als braak beschermen. De mate van bescherming hangt af van de certificering van de kluis.