Over VGW


De Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen. 

Gedragscode FME

De VGW is gevestigd bij FME, de algemene belangenbehartiger voor de technologische industrie. De organisatie FME heeft een gedragscode ontwikkeld, die de VGW ook gebruikt. De gedragscode is hier te vinden. Er is ook een Engelstalige versie van de gedragscode beschikbaar.