Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De kerntaak van VGW is belangenbehartiging voor haar leden. VGW neemt zoveel mogelijk plaats in commissies en overleggen waarin de belangen van haar leden en die van de branche als geheel, aan de orde (kunnen) komen. In deze rol zoekt VGW actief het gesprek met haar leden, overheden, certificatie- en normalisatie instanties, internationale organisaties, verzekeraars en overige brancheverenigingen.

Europa

VGW is lid van het Eurosafe, de Europese koepelorganisatie voor nationale brancheorganisaties, actief in het veld van waardeberging. Niet alleen spelen een aantal VGW-vertegenwoordigers een actieve rol in de diverse Eurosafe commissies en werkgroepen, maar ook is de VGW vertegenwoordigd in het bestuur.

Werkgroepen

VGW participeert actief in een aantal commissies binnen nationale en internationale organisaties:

  • Werkgroep Safety and Security Amsterdam (SSA)
  • Werkgroep Eurosafe
  • Werkgroep Ioniserende straling
  • Werkgroep AEEA (Afgedankte Elektrische en Electronisch Apparatuur)
  • NEN normcommissie Cash Degradation Systems
  • NEN normcommissie Safes
  • CEN technische commissie TC 263