Links

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt.

Nederlands Normalisatie-instituut

Het NEN is het Nederlands Normalisatie-instituut. Hier worden door ruim 1400 normcommissies met 7000 leden normen opgesteld. Het NEN organiseert ook cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten om het gebruik van deze normen te bevorderen. Het NEN is een stichting zonder winstoogmerk en is gevestigd in Delft.

EUROSAFE

Eurosafe is de Europese koepelorganisatie die de belangen van de nationale brancheorganisaties behartigt van de Europese safeindustrie, inclusief inbraak- en brandwerende producten.

EFSG

European Fire and Security Group