Doelstelling

De Vereniging Geld- en Waardeberging heeft als doel de belangen van haar leden te behartigen. Deze belangen hebben betrekking op de vervaardiging van en de handel in brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

De VGW bereikt dit doel door:

  • op te komen voor de belangen van haar leden en het geven van voorlichting aan haar leden;
  • het verzamelen en bewerken van gegevens op economisch en technisch gebied en het bestuderen van vraagstukken welke voor haar leden van belang zijn;
  • het bevorderen van het interne kennisniveau door onderlinge informatie;
  • uitwisseling binnen de branche zodat het kwaliteitsniveau van de branche als geheel wordt verhoogd;
  • het meewerken aan het tot stand komen en het actief in stand houden van kwaliteitseisen met betrekking tot de producten en diensten zoals deze worden aangeboden binnen de branche;
  • de kennis omtrent producten en diensten van de branche te vergroten en uit te dragen;
  • als deskundig gesprekspartner op te treden naar externe partijen, zoals overheden, certificatie- en normalisatie instanties, internationale organisaties, verzekeraars en overige brancheverenigingen;
  • het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden;
  • op te treden als gezaghebbend orgaan op haar terrein;
  • alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.