Brandwerende Berging

Simulatie brandtest

Brandwering volgens NEN-EN 1047-1

Brand, je wilt ervoor gespaard blijven maar het kán voorkomen. Daarom zijn er brandwerende kasten op de markt. Ze beschermen op het cruciale moment hun kostbare inhoud tegen de verwoestende werking van hitte en bluswater. Hoe u de kwaliteit van een brandwerende kast kunt herkennen?

Het testen van brandwerende kasten vindt plaats volgens de Europese norm NEN-EN 1047-1. Binnen deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen de brandwerende werking van een kast voor papier en voor digitale datadragers. Papier blijft in hoge omgevingstemperaturen langer intact dan data op een digitale datadrager.

NEN-EN 1047-1 voor papier

Het resultaat van de blootstelling aan hitte wordt voor papier aangegeven met S60P: één uur brandwerend, of S120P: twee uur brandwerend. Getest wordt hoe lang de kast bij blootstelling aan eeen omgevingstemperatuur van 1.090ºC de inhoud (het papier) afdoende beschermt tegen temperatuurstijgingen boven de kritische grens van 175ºC. Dit is de grens die gehanteerd wordt voor papieren documenten. Boven die temperatuur beschadigt papier, of kan het zelfs vergaan. Tijdens de test moet een val van 9,15 meter hoogte aantonen dat het de beschermende werking niet nadelig beinvloed als een brandwerende kast in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken. Voor de meeste goederen is een binnentemperatuur van 175ºC veilig voor het behoud daarvan. Uitgezonderd zijn digitale datadragers: daarvoor ligt de kritieke grens op 50ºC.

NEN-EN 1047-1 voor data

Een certificering S60DIS wil zeggen dat de inhoud van de kast gedurende één uur niet boven de 50ºC komt bij een omgevingstemperatuur van 1.090ºC. Bij S120DIS is dat tot twee uur. De kritieke grens van digitale datadragers ligt op 50ºC. Boven die temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de datadragers verloren gaan.