Bestuur

De Vereniging Geld- en Waardeberging behartigt de belangen van haar leden voor zover deze belangen betrekking hebben op de vervaardiging van en de handel in brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

Bestuur

De heer Cor van den Hondel
Voorzitter

De heer Hans Bonsel
Marketing

De heer René Wolsink
Penningmeester

De heer Martijn Zandvliet
Secretaris