Gecertificeerd verankeren

Gecertificeerd verankeren

Al lange tijd is het regel dat kluizen met een gewicht tot 1000 kg deugdelijk verankerd dienen te worden. Het begrip ‘deugdelijk’ is hierbij eerder niet helder omschreven geweest. Om hier verandering in te brengen heeft de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van kluizen en brandkasten, Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) het protocol ‘gecertificeerd verankeren’ opgesteld waarin is aangegeven waaraan een deugdelijke verankering aan dient te voldoen.

 

Hierbij is het natuurlijk zaak dat installateurs van kluizen goed worden opgeleid om verankeringen conform de eisen te kunnen uitvoeren. Hiervoor is in een samenwerking
met SOBA Security Opleidingen de cursus ‘erkend verankeraar kluizen’ ontwikkeld. De opleiding heeft tot doel de kwaliteit van de verankering van EN1143-1, EN1143-2 of EN14450 gecertificeerde producten te brengen op het gewenste niveau te brengen.

Het theoretische deel van de opleiding is samengebracht in een online opleidingsmodule welke onder toezicht staat van SOBA. Het theoretische deel van de opleiding wordt afgesloten met een examen welke wordt afgenomen door examenbureau Exapol. De opleiding wordt afgerond met een praktijk dag en afsluitende verankeringsproeven. Deze opleiding kan gevolgd worden door iedereen die zich bezig houdt met verankeren van kluizen.

De verankeraar dient bij iedere verankering de kwaliteit van het anker te meten aan de hand van een uittrekproef. Afhankelijk van de uitkomst van deze proef in combinatie met de verankeringsondergrond leidt tot dit tot de afgifte van een verankeringscertificaat in verankeringsklasse A1, A2 of B verklaring.

Verankering A1 certificaat: geeft aan dat de kluis volledig conform richtlijn van de VGW is verankerd. In dit geval is de ondergrond geschikt om te verankeren volgens de standaard verankeringsmogelijkheden waarop de kluis is getest.

Verankering A2 certificaat: in sommige situaties is verankering A1 niet mogelijk, zoals bijvoorbeeld in situaties met een houten vloer of aanwezigheid van vloerverwarming. Door toepassing van aanvullende verankeringsmaatregelen kan een goede verankering toch worden gerealiseerd. Dit wordt beschreven in het A2 certificaat dat u ontvangt.

Verankering B verklaring: als verankering volgens A1 en A2 niet mogelijk is, zal de verankering specialist de kluis verankeren naar beste kunnen. Deze wijze van verankering zal beschreven worden op de B verklaring.

Het gecertificeerd verankeren van producten gecertificeerd volgens EN14450 level S1 en S2 en EN1143-1 klasse 0 maakt inmiddels onderdeel uit van het VRKI 2.0  (Verbeterde Risico Klasse Indeling versie 1/11/2022) van het CCV, waarbij gecertificeerd verankeren de voorkeur heeft. Vanaf 1 januari 2024 is gecertificeerd verankeren voor producten vanaf klasse I (EN1143-1 en EN1143-2) verplicht. Met het opnemen van de regeling in VRKI 2.0 zullen verzekeraars in toenemende mate gaan vragen om een verankeringscertificaat als onderdeel van de voorwaarden.

 

Certificaten bestellen is alleen mogelijk door gecertificeerde verankeraars.

Bent u gecertificeerd? Vraag een account aan!

Bent u nog niet gecertificeerd?

Volg dan de cursus gecertificeerd verankeren!