Normering

Op Europees niveau worden normen opgesteld voor de bestandheid van waardebergingsmiddelen tegen brand en/of inbraak.

Deze normalisatie-activiteiten zijn tot stand gekomen op initiatief van de Europese brancheorganisatie Eurosafe, waar ook de Vereniging Geld- en Waardeberging lid van is.

De normen bevatten eisen en testmethoden voor:

  • brandwerende bergingen (kasten, archieven, containers)
  • inbraakwerende bergingen (kluizen, safes, gelduitgifteautomaten)
  • bijbehorende onderdelen (deuren, sloten, afstortsystemen e.d.)
  • bankbiljetten beschadigingsystemen (Cash Degradation Systems)

Belanghebbende partijen zijn fabrikanten van waardebergingsmiddelen en bijbehorende beveiligingssystemen, als gebruikers de banken, archief-instellingen en waardetransporteurs en uiteraard verzekeringsmaatschappijen. De overheid heeft een algemeen belang in het kader van diefstal- en brandpreventie.