FAQ

Algemeen

Een goede inbraak- of brandwerende kluis is te herkennen aan het blauwe label van ECB-S. Dit label bevindt zich aan de binnenzijde van de kluis op de deur en geeft informatie zoals bouwjaar, certificaatnummer, volgens welke norm de kluis is getest, het gewicht, het serienummer en de weerstandsklasse.

De VGW ondersteunt alleen kluizen die getest en gecertificeerd zijn volgens EN 1047-1 en EN 15659. Om na te gaan of ze hier aan voldoen, dient de kluis te zijn  voorzien van een blauw label met het  ECB-S certificeringsmerk (veeal bevindt zich dit label aan de binnenzijde van de deur).

Een kluis met een minimale opbergruimte voor A4 documenten en die getest is conform de Europese norm EN 14 450 met weerstandsklasse S1 voldoet aan de eisen van de RDW. Deze gegevens zijn terug te vinden op het blauwe label van de ECB-S, welke zich aan de binnenzijde van de deur bevindt.

De indicatie waardeberging geeft een advies over de waarde die in een gecertificeerde kluis geborgen mag worden. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen contant geld en kostbaarheden. Download de informatiekaart voor meer informatie.

Verzekeraars kijken ook naar verschillende andere factoren, zoals voorzieningen als beveiligingsinstallatie. Afhankelijk van dit soort factoren kan de verzekeraar de verzekerde waarde verhogen.

De brandwerende berrging geeft een advies over de verantwoorde brandwerende berging voor opgeslagen informatie die in een gecertificeerde kluis geborgen mag worden. Meer weten? Download de informatiekaart.

De weerstand van braakwerende kluizen wordt getest door het maken van een gedeeltelijke of gehele opening van de kluis. Deze testen worden verricht onder optimale omstandigheden, door een team van testers die beschikken over alle relevante kennis en informatie. De keuze van gereedschappen en methoden is vrij. De werktijd wordt verrekend met gereedschapsfactoren tot een bepaalde weerstandswaarde.

De weerstand van brandwerende kluizen wordt getest volgens de normeringen zoals EN 1047-1 en UL 72. Deze normeringen bieden de beste bescherming en maximale zekerheid. Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen papier en data media vanwege hun schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale datadragers al beschadigd bij een temperatuur vanaf 52 graden.

De verzekerde waarde wordt ook wel dekkingsindicatie genoemd en is van toepassing wanneer u de inhoud van uw safe of kluis wilt laten verzekeren. Tevens is het een maatstaf om de weerstand van verschillende kluizen te kunnen onderscheiden. Hoe hoger de dekkingsindicatie, hoe meer weerstandsvermogen. Als u de inhoud van uw kluis wilt gaan verzekeren is het raadzaam contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Veel informatie over de dekkingsindicatie en de weerstandsklassen kunt u terugvinden op de informatiekaarten die u gratis kunt downloaden.

Braakwerende Kluizen

Braakwerende kluizen beschermen de inhoud tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte, soort en het aantal sloten en andere vertragende factoren welke in de wanden zijn aangemaakt.

In grote lijnen kunnen we een zevental verschillende type kluizen onderscheiden.

 • Vrijstaande braakwerende kluizen. Dit zijn de standaard kluizen.
 • Inbouw kluizen. Deze kluizen zijn hoofdzakelijk gemaakt voor inbraakpreventie. Bij sommige typen is ook een brandwerende vulling in de deur aangebracht. Een groot deel van de bescherming valt of staat bij de kwaliteit van de muur- of vloerconstructie/ bewapening. De door de fabrikant opgegeven normen zijn uitsluitend bestemd voor de deur of deksel van de inbouwkluis!
 • Wapenkluizen. Dit is een speciale berging voor wapens en munitie.
 • Hotel kluizen
 • Afstortkluizen
 • Sleutelkluizen
 • Braak- en brandwerende kluizen

Door de VGW worden uitsluitend braakwerende kasten die zijn getest conform de Europese norm EN 14450 of EN 1143-1 ondersteund. VGW adviseert uitsluitend kluizen voorzien van een ECB-S label.

Een kluis moet altijd deugdelijk worden verankerd conform de opgave van de producent. Om er voor te zorgen dat dit op de juiste manier en op vakkundige wijze gebeurt, adviseert de VGW altijd contact op te nemen met een van de aangesloten leden. Zij beschikken over de juiste expertise en kunnen adviseren over de juiste verankering en de te gebruiken methode.

De leden van de VGW hebben de expertise en zijn bekend met de geldende normeringen. Zij zorgen er voor dat kluizen en kasten op een professionele manier worden geplaatst en verankerd.

Om de kluis te kunnen beoordelen, is aan de binnenkant van de kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Op de labels staat onder andere aangegeven de weerstandsklasse, productiejaar van de kluis en het gewicht van de kluis.

VGW ondersteund de labels van ECB-S (Duitsland), VDS (Duitsland), ICIM (Italië), A2P (Frankrijk), Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB (Zweden).

U kunt een kluis kopen bij een van de leden van de VGW. Voor adressen zie de ledenlijst.

Deze kluizen in inbouwuitvoering of als staand model zijn bestemd voor het afromen van grote kasgelden.

De weerstand van braakwerende safes wordt getest door het maken van een gedeeltelijke of gehele opening van de safe. Deze testen worden verricht onder optimale omstandigheden, door een team van testers die beschikken over alle relevante kennis en informatie. De keuze van gereedschappen en methoden is vrij. De werktijd wordt verrekend met gereedschapsfactoren tot een bepaalde weerstandswaarde.

Het antwoord op deze vraag is niet direct te geven. Er zijn namelijk verschillende omstandigheden waar naar gekeken moet worden, waarna pas een juist advies gegeven kan worden. Denk aan:

 • Wat moet er in de kast worden opgeborgen?
 • Welke bescherming moet de kast bieden?
 • Waar wordt de kast geplaatst?

Wij adviseren u daarom om contact op te nemen met een van de VGW leden. Zij kunnen u op basis van jarenlange ervaringen van het juiste advies voorzien.

Ja, er zijn kluizen die de inhoud zowel tegen brand als braak beschermen. De mate van bescherming hangt af van de certificering van de kluis.

Brandwerende Kluizen

Brandwerende kluizen/kasten beschermen de inhoud van de kluis tegen brandschade gedurende een bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur.

Ja, er zijn kluizen die de inhoud zowel tegen brand als braak beschermen. De mate van bescherming hangt af van de certificering van de kluis.

Door de VGW worden kluizen die getest en gecertificeerd zijn volgens EN 1047-1 en EN 15659. ondersteund.Kluizen die hier aan voldoen zijn voorzien van een blauw label met het  ECB-S certificeringsmerk.

Als de kluis uitsluitend bedoeld is als brandwerende berging hoeft de kluis niet verankerd te worden. Heeft de kluis echter een combinatie van zowel brand- als braakwerendheid dan zal in veel gevallen de kluis wel verankerd moeten worden conform de opgave van de producent. Om dit op een juiste en vakkundige manier te laten doen, adviseert VGW altijd contact op te nemen met een van de aangesloten leden. Zij beschikken over de expertise om te kunnen adviseren over de juiste verankering en de te gebruiken methode.

U kunt een brandwerende kluis kopen bij een van de leden van de VGW. Voor adressen zie de ledenlijst

Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen, is aan de binnenkant van de gecertificeerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest.

VGW ondersteund de labels van ECB-S, UL, MPA Braunschweig/iBMB, MPA Dresden, Applus, RTD, SP en VdS.

Het antwoord op deze vraag is niet direct te geven. Er zijn namelijk verschillende omstandigheden waar naar gekeken moet worden, waarna pas een juist advies gegeven kan worden. Denk aan:

 • Wat moet er in de kast worden opgeborgen?
 • Welke bescherming moet de kast bieden?
 • Waar wordt de kast geplaatst?

Wij adviseren u daarom om contact op te nemen met een van de VGW leden. Zij kunnen u op basis van jarenlange ervaring van het juiste advies voorzien