VGW informatiekaart kluizen geeft helder overzicht normering en dekkingsadvies

De Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) heeft een informatiekaart ontwikkeld met dekkingsadvies verzekeraars op basis van kluisnormering. De kaart is opgesteld om verzekeraars, verkopers en eindgebruikers te informeren over de verzekerde bedragen op basis van normering.

Afgelopen week is deze VGW informatiekaart kluizen verschenen. Door verzekeraars is een dekkingsindicatie gekoppeld aan de verschillende kwaliteitsniveaus van inbraakwerende kasten. De dekkingsindicaties staan vermeld op de informatiekaart kluizen. Naast het dekkingsadvies is tevens algemene informatie opgenomen over inbraakwerende kluizen die relevant is bij de juiste keuze voor een kluis. De kluizenkaart is een geheel herziene versie van de brochure Veiligheid Verzekerd.

De nieuwe Informatiekaart kluizen heeft tot doel te informeren over dekkingsadvies en tevens om aandacht te vragen voor de afwaardering van de begrippen Safe 1-4.

Afwaardering Safe 1-4 per 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de aanduiding Safe 1,2,3 en 4 niet meer erkend! Deze aanduiding is destijds als overbrugging naar de huidige Europese norm EN 14 450 in het leven geroepen.

In aanvulling op de norm NEN-EN 1143-1 is er sinds maart 2005 Europese Norm

EN 14 450. Deze norm schaalt de inbraakwerende kasten in onder weerstandsklasse 0 van de norm NEN-EN 1143-1. Het gaat dan om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten, die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren. 

Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in twee security levels met elk een eigen dekkingsindicatie.

•           Securitylevel 1 heeft een dekkingsindicatie van € 2.500,-.

•           Securitylevel 2 heeft een dekkingsindicatie van € 5.000,-.

 Inbraakwerende kasten gekocht voor 2016 behouden de aangegeven waardeberging en worden derhalve niet afgewaardeerd. Het is echter aan te bevelen om in overleg met de verzekeraar te komen tot een aangepaste waardeberging of in overweging te nemen een nieuwe safe aan te schaffen. Door de beschikbaarheid van verbeterde gereedschappen en nieuwe aanvalstechnieken kan een dergelijke kast wel eens niet zo veilig zijn als u dacht!

Belangrijk is dat verzekeraars op grond van dezelfde dekkingsindicatie beoordelen. Daar was in de praktijk onduidelijkheid over en VGW hoopt met de informatiekaart kluizen handvatten te bieden. Voor alle betrokkenen bij de aanschaf van een kluis is de informatiekaart een handig hulpmiddel.