Waardeberging vervallen

Uit praktijktesten is naar voren gekomen dat kluizen die niet gecertificeerd zijn door een bij ECB.S of EFGS aangesloten test instituut beduidend lager kunnen presteren.

In lijn met de hoge kwaliteitsstandaarden van het VGW is de indicatie waardeberging voor alle niet ECB.S en EFSG gecertificeerde kluizen komen te vervallen. Praktisch betekent dat voor al deze kluizen niet langer is te verzekeren.

Daarom zullen VGW leden alleen nog voor ECB.S en EFGS gecertificeerde kluizen een indicatie waardeberging afgeven.

Tevens zullen VGW leden die producten doorleveren aan dealers hen wijzen op deze aanpassing en actief beleid voeren om de onjuiste vermeldingen te laten corrigeren. Hiertoe is een brief opgesteld door de voorzitter en te downloaden via onderstaande knop.